Zapraszamy na piknik wyborczy!

Zapraszamy na piknik wyborczy KWW Marka Zielskiego!🎉💫

ℹ️W czasie spotkania wyborczego przedstawiliśmy:
✔️naszą wizję Łomianek w kadencji 2024-2029
✔️program wyborczy KWW Marka Zielskiego
✔️kandydata na Burmistrza Łomianek
✔️kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łomiankach.

Na zakończenie spotkania zapraszamy na kiełbaskę wyborczą🔥

Zapraszamy😊 Razem możemy więcej!🌟

Scroll to Top