INWESTYCJE – wspieranie rozwoju infrastrukturalnego gminy Łomianki poprzez pozyskiwanie funduszy europejskich oraz rządowych na projekty zrównoważonego rozwoju, edukacji, budowy dróg, ścieżek rowerowych i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

SPOŁECZEŃSTWO – poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowanie społeczności opartej na współpracy i konsultacjach, zapewniając dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, opieki medycznej i szerokiej oferty kulturalnej. Utworzenie centrum obsługi mieszkańca w celu usprawniania załatwiania spraw.

ŚRODOWISKO – ochrona środowiska naturalnego i tworzenie ładu przestrzennego, który zapewni harmonię między przyrodą a działalnością ludzką, poprzez zrównoważone praktyki i realizowanie miejskich planów adaptacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO – zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łomianki poprzez wprowadzenie dodatkowych patroli straży miejskiej. Rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego, strażnic ochotniczych straży pożarnych oraz podjęcie działań mających na celu przebudowę wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczenie dobytku mieszkańców.

SZKOŁA W ŁOMIANKACH DOLNYCH – przyrost liczby mieszkańców to z pewnością pozytywna wiadomość. Jednakże, wraz z tym wzrostem, nie możemy zapominać o konieczności zapewnienia godnego życia oraz dostępu do edukacji dla wszystkich mieszkańców. Projekt szkoły w Łomiankach Dolnych jest w trakcie realizacji. Naszym priorytetem będzie przyspieszenie procesu powstawania tej szkoły, dbając jednocześnie o odpowiedni nadzór, aby uniknąć pomyłek czy opóźnień. Łomianki Dolne zasługują na nowoczesną placówkę edukacyjną, wyposażoną w kompleks sportowy oraz obsadzoną wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Dążymy do tego, aby nowa szkoła była miejscem, które nie tylko spełnia standardy edukacyjne, ale także stanie się ważnym centrum społeczności. Będziemy pracować nad zapewnieniem mieszkańcom Łomianek Dolnych możliwości nauki w inspirującym i bezpiecznym środowisku, wspierając ich rozwój i zdobywanie wiedzy.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE – brak publicznego żłobka to istotny problem dla wielu rodziców, dlatego postanowiliśmy podjąć się rozwiązania tego wyzwania w Łomiankach, wraz z planem utworzenia przedszkola. Utworzenie tych miejsc przyniesie liczne korzyści dla społeczności. Oczywiste jest, że nie tylko ułatwi to życie rodzicom, pozwalając im powrócić do pracy, ale także wzbogaci codzienne doświadczenia dzieci. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości rozwiązania problemu braku publicznego żłobka w Łomiankach, w pierwszej kolejności wybudujemy żłobek, a następnie rozważymy wprowadzenie „bonu żłobkowego”, który obejmie wszystkie dzieci z terenu gminy Łomianki. Publiczny żłobek czy przedszkole to nie tylko wsparcie finansowe dla rodzin, ale również bogactwo dla rozwoju dziecka. W takich miejscach dzieci poznają nowe zabawki, nawiązują kontakty z rówieśnikami i uczestniczą w różnorodnych aktywnościach. To również szansa na rozwijanie umiejętności społecznych i zdobywanie nowych doświadczeń.

POPRAWA DOJAZDU DO WARSZAWY – to kwestia, która dotyka wielu z nas i jest niezmiernie istotna dla rozwoju naszej gminy. Już teraz intensywnie analizujemy różne możliwości usprawnienia tego dojazdu. Chociaż nie jesteśmy w stanie obiecać gotowego rozwiązania, musimy być szczerzy – to wyzwanie wymaga współpracy i działań zarówno ze strony gminy, m.st. Warszawy,  jak i województwa. Obecnie budujemy kontakty z przedstawicielami stolicy, powiatu oraz województwa i zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby opracować najefektywniejsze rozwiązanie w najkrótszym możliwym czasie. Świadomi jesteśmy, że decyzja ta nie zależy wyłącznie od nas, dlatego zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich wysiłków w celu poprawy sytuacji w zakresie dojazdu do Warszawy. Naszym celem jest opracowanie rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców i przyczyni się do efektywnego, bezproblemowego dojazdu do stolicy.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ – to dla nas nie tylko istotne zadanie, ale wręcz niezbędna inwestycja. W Łomiankach musimy zapewnić dostęp do czystej wody i kanalizacji dla wszystkich mieszkańców. Każdy zasługuje na równy dostęp do sieci wod.- kan., co jest fundamentalnym prawem do zdrowia i godnych warunków życia. Pragniemy, aby inwestycje te obejmowały wszystkie obszary gminy, jednak naszym zdaniem najważniejsza jest rozbudowa sieci na terenach wiejskich. Dążymy do stworzenia infrastruktury, która sprosta współczesnym standardom, poprawi jakość życia mieszkańców i zadba o środowisko naturalne. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej jest nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale także w zdrowie publiczne, komfort mieszkańców i zrównoważony rozwój naszej gminy.

ROZBUDOWA SIECI DROGOWEJ I ROWEROWEJ – Aktualny stan dróg w Gminie Łomianki pozostawia wiele do życzenia, dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na priorytetowym remoncie istotnych arterii komunikacyjnych, a następnie dróg o niższym standardzie. Wprowadzimy strategię przebudowy dróg oraz długoterminowy plan, który precyzyjnie określi, jakie drogi planujemy przebudować i w jakim czasie. Chcemy, aby każdy mieszkaniec mógł śledzić postępy inwestycji, co podniesie transparentność naszej pracy. Podczas realizacji inwestycji drogowych nie zapomnimy o potrzebie budowy ścieżek rowerowych i chodników, a także o nowoczesnym oświetleniu LED. Jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna jako alternatywa dojazdów do pracy. Eliminując stres związany z korkami i dostarczając codziennej dawki aktywności fizycznej, korzystnej dla zdrowia psychicznego. Wraz z rosnącym zainteresowaniem rowerami, zwiększa się zapotrzebowanie na bezpieczne ścieżki rowerowe i szlaki. W perspektywie czasu planujemy rozbudowę sieci tras rowerowych oraz stworzenie bezpiecznych miejsc postojowych, gdzie rowerzyści będą mogli odpocząć.  Naszym celem jest kompleksowe podejście, które poprawi jakość infrastruktury drogowej i stworzy bezpieczne warunki dla wszystkich użytkowników dróg w Gminie Łomianki.

DOM SPOTKAŃ SENIORA – wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów i osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta i Gminy Łomianki, pragniemy stworzyć miejsca spotkań, które staną się oazą nowych relacji oraz rozwoju pasji i zainteresowań. Planujemy utworzyć domy spotkań, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł spędzić miło czas, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach, spotkaniach, wieczorkach literackich czy grach i zabawach. Wizualizujemy te miejsca jako otwarte przestrzenie, dostępne dla wszystkich – zarówno dla osób samotnych, jak i rodzin. Naszym celem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej integracji społecznej oraz oferowanie różnorodnych zajęć, które pozwolą mieszkańcom Łomianek oderwać się od codziennych spraw, zdobyć nowe doświadczenia i miło spędzić czas. Emerytura to wyjątkowy okres, który chcemy uczynić jeszcze bardziej satysfakcjonującym, umożliwiając skupienie się na sobie, rozwijanie zainteresowań i czerpanie przyjemności z życia. Bazujemy na pozytywnych doświadczeniach innych gmin, gdzie podobne inicjatywy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności. Wierzymy, że nasza propozycja dostarczy radości i korzyści zarówno samotnym seniorom, jak i rodzinom z Łomianek.

TĘŻNIA SOLANKOWA – Marzymy o tym, aby nasza gmina stała się miejscem przyciągającym ludzi, przekształcając się z „sypialni Warszawy” w atrakcyjną społeczność z unikalnymi obiektami, korzystnymi dla zdrowia. Pomysł na stworzenie tężni solankowej szybko zyskał nasze zainteresowanie. Problemy związane ze smogiem oraz ogrzewaniem domów kominkami i piecami mają negatywny wpływ na jakość powietrza którym oddychamy, zwłaszcza na początku jesieni. Dlatego postanowiliśmy podjąć działania mające pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Tężnia solankowa nie tylko przyciąga uwagę swoją architekturą, ale również korzystnie wpływa na mikroklimat i zdrowie. Drewniana konstrukcja, wypełniona gałęziami tarniny, brzozy lub drzew iglastych, otacza basen z solnym roztworem. Otoczenie tężni jest bogate w sole, które posiadają właściwości lecznicze, wspierając walkę z chorobami związanymi z układem oddechowym i alergiami.

DZIELNICA WISŁA – Wam też marzy się wykorzystanie możliwości środowiskowych które są wokół nas? Dzielnica Wisła – nazwaliśmy to w ten sposób, jednak nie chodzi o samą Wisłę. Perspektywa spędzenia czasu w otoczeniu natury, lasu i rzeki, spacer z dziećmi i zwierzakami czy możliwość zorganizowania bezpiecznego ogniska to coś czego nam w Łomiankach zdecydowanie brakuje. Ścieżki edukacyjne na brzegu Wisły czy siłownie plenerowe to coś czego u nas nie ma, a tereny mamy przepiękne. Nowoczesne rozwiązania dają wiele możliwości łączenia natury z rekreacją i zdrowiem. Wyznaczanie ścieżek rowerowych czy pieszych, z pięknym i przede wszystkim czystym i zadbanym otoczeniem. Naszym celem jest osiągnięcie harmonii z otoczeniem, aby móc cieszyć się nim bez konieczności wyjazdu poza granice miasta.

SKWERY I LEŚNE PLACE ZABAW – betonowe miasto nie przemawia do naszej wyobraźni. Nasza miłość do zieleni wyraża nasze pragnienie, aby nasze otoczenie było przesiąknięte naturą. Pragniemy widzieć więcej zieleni, więcej skwerów i więcej leśnych placów zabaw! Wierzymy, że spędzanie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu jest kluczem do zdrowego życia i dobrego samopoczucia. Dlatego też, dbanie o środowisko naturalne jest dla nas priorytetem. Chcemy, aby to świeże powietrze, nasycone zapachami zieleni, towarzyszyło nam jak najdłużej. Inwestowanie w tereny zielone, tworzenie parków miejskich i dbanie o nasze skwery to nie tylko inwestycja w naszą przyjemność, ale również w zdrowie i dobrostan całej społeczności.

DRZEWO DLA MIESZKAŃCA „ZAPUŚĆ KORZENIE” – bardzo chwyciło nas to za serce. Nasz przyjaciel wymyślił tę akcję i hasło. Mamy nadzieję, że i Wam się podoba. Na czym ma polegać ta akcja? Otóż chcielibyśmy aby każdy czy to w przestrzeni publicznej czy  w ogródku mógł posadzić sobie drzewko, które otrzyma w prezencie. Jak wiemy drzewa pełnią wiele funkcji, oprócz przyjemnego dla oka piękna, pomagają one również w budowaniu relacji międzyludzkich. Wspólne sadzenie drzew jest dobrą integracją, kształtuje to również poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Przebywanie w otoczeniu roślin wpływa na twórczy sposób myślenia a zieleń oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Drzewa wytwarzają substancje lotne, pomocne w leczeniu chorób układu oddechowego. Natomiast drzewa iglaste poprzez olejki eteryczne i żywice, które wytwarzają obniżają ciśnienie krwi i mają działanie uspokajające. Czy dalej trzeba was przekonywać do akcji „Zapuść korzenie?”.

ROZBUDOWA CZUJNIKÓW SYSTEMU JAKOŚĆI POWIETRZA – chcemy podjąć inicjatywę dotyczącą poprawy jakości powietrza poprzez rozbudowę systemu czujników monitorujących. Rozszerzenie tego systemu ma na celu zbieranie dokładniejszych i bardziej kompleksowych danych dotyczących stanu środowiska, co pozwoli na lepsze zrozumienie wpływu różnych czynników na jakość powietrza w naszej gminie. Nowe czujniki zostaną zainstalowane na strategicznych lokalizacjach, obejmujących różne obszary miejskie i wiejskie, aby zapewnić kompleksowe pokrycie całego terenu gminy. Dzięki temu będziemy mieli możliwość monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz śledzenia ewentualnych zmian i trendów. Poprawa monitoringu jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego. Pozwoli nam ona lepiej identyfikować obszary o największym zagrożeniu oraz podejmować skuteczne działania zapobiegawcze i naprawcze.

BIOGAZOWNIA – Ta innowacyjna inwestycja jest kluczowym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Biogazownia będzie oparta na technologii przetwarzania biomasy i odpadów organicznych, które zostaną poddane procesowi fermentacji beztlenowej w celu produkcji biogazu. Wyprodukowany biogaz będzie wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne gminy Łomianki w sposób ekologiczny i efektywny. Dodatkowym atutem biogazowni będzie możliwość przetwarzania lokalnych odpadów organicznych, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Budowa biogazowni nie tylko przyniesie korzyści ekologiczne, ale również ekonomiczne. Nowa infrastruktura przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. Zobowiązujemy się do prowadzenia dialogu z mieszkańcami oraz do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych podczas budowy i eksploatacji biogazowni. Wierzymy, że ta inwestycja przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej i prosperującej społeczności lokalnej.

VETURILO W ŁOMIANKACH – z tego co już wiemy, wielu z was zdecydowanie popiera rozszerzenie sieci rowerów miejskich Veturilo do Łomianek. Obiecujemy, że podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby umożliwić wypożyczanie i oddawanie rowerów również w naszym mieście. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że konieczna będzie budowa nowych tras rowerowych, jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Wiemy, że jest to proces wymagający czasu, ale idziemy małymi krokami w kierunku realizacji zamierzonego celu.

WIEŻA WIDOKOWO-ORNITOLOGICZNA – To kolejna propozycja atrakcji, której w Łomiankach zdecydowanie brakuje. Przychodzi czas aby to zmienić. Pomysł na wieżę widokowo-ornitologiczną wydaje się być zarówno fascynujący, jak i funkcjonalny. Nie tylko umożliwi on miłośnikom ptaków prowadzenie swoich obserwacji w spokojnej i malowniczej okolicy, ale także stworzy swoisty raj dla entuzjastów fotografii. Często na naszych łomiankowskich mediach społecznościowych pojawiają się wspaniałe fotografie natury, zachodów słońca czy nawet burzowych piorunów, które z pewnością zachwycą miłośników fotografii. Dodatkowo, nie można zapomnieć o najmłodszych mieszkańcach, którzy zawsze lubią się wspinać – a z góry roztacza się najlepszy widok.

CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA – Stworzenie Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw realnym potrzebom mieszkańców. Każdy z nas doświadczył frustracji związanej z przekierowywaniem pomiędzy różnymi budynkami urzędu, koniecznością czekania w kolejce tylko po to, aby dowiedzieć się, że daną sprawę można załatwić w innym miejscu. Deklaracje, podatki, wnioski – to tylko kilka przykładów spraw, które mogą być czasochłonne i uciążliwe. COM, które proponujemy, ma na celu zcentralizowanie wszystkich tych usług w jednym miejscu. Chcemy, aby mieszkańcy mogli łatwo i przyjemnie załatwiać wszelkie sprawy oraz uzyskiwać potrzebne informacje. Naszym celem jest zwiększenie efektywności obsługi mieszkańców, eliminacja zbędnych utrudnień i poprawa komfortu komunikacji z urzędem.

DNI ŁOMIANEK – Tego wydarzenia wieloletnim mieszkańcom nie trzeba przedstawiać, jednak nie zapominamy o nowych! Nic tak nie integruje społeczności jak wspólne świętowanie. Wyjście na ulicę, zabawa, koncerty. Według nas, każdego roku powinno być organizowane duże wydarzenie. Można zaangażować do tego lokalnych przedsiębiorców do promowania swojej działalności, aby się lepiej poznać, dowiedzieć co można zrobić w naszym mieście. Przy okazji takich wydarzeń można również zrobić wiele dobrego, zbierać datki na zwierzęta, chore dzieci lub inne ważne cele. Niech żyje zabawa, taniec i śpiew! Trzeba dodać trochę uśmiechu naszej społeczności. Dni Łomianek to wydarzenie które powinno powrócić jako nasza lokalna tradycja.

USŁUGI MEDYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW – jest to kluczowy temat, ponieważ nie ma nic cenniejszego niż życie i zdrowie. Często ludzie decydują się na badania dopiero w sytuacjach krytycznych. Dlatego pragniemy wprowadzić inicjatywę poprawy dostępu do opieki zdrowotnej poprzez cykliczne badania dla mieszkańców Łomianek, finansowane przez gminę, bez względu na wiek. Chcemy, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do diagnostyki i badań prewencyjnych, dzięki czemu możliwe będzie wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych. Chcemy, aby badania profilaktyczne stały się normą i pomogły w utrzymaniu zdrowia społeczności Łomianek. Wierzymy, że inwestycja w opiekę zdrowotną to kluczowy krok w kierunku poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

WIRTULANE ŁOMIANKI – projekt „Wirtualne Łomianki” brzmi fascynująco i ma potencjał, aby stać się cennym narzędziem dla mieszkańców oraz turystów. Dla mieszkańców będzie to platforma mapowa, na której znajdą wszystkie informację będące w zasobach gminy. Portal będzie zawierał mapy tematyczne (inwestycje, ochrona środowiska, własność, stan rozbudowy sieci wod.-kan., stan realizacji konkretnej inwestycji, stan przebudowy wałów, planowane inwestycje, sieć szkół, sieć dróg rowerowych itp.). Chcemy aby ten serwis stał się skarbnicą wiedzy. Przez udostępnianie szczegółowych treści chcemy zwiększyć transparentność działań urzędu oraz ułatwić mieszkańcom zaczerpnięcie wiedzy na interesujący ich temat bez wychodzenia z domu. Portal może mieć wiele zastosowań, z czasem będzie on rozbudowywany o nowe mapy.

SPORT I REKREACJA – na terenie naszej gminy jest bardzo mało lub nie ma miejsc spotkań mieszkańców, gdzie każdy mógłby na świeżym powietrzu spędzić czas z rodziną. W najbliższej kadencji chcemy najwięcej uwagi poświęcić na stworzenie takich miejsc dla mieszkańców Łomianek – publiczne kąpielisko, polany rekreacyjne z drewnianymi domkami, ławkami i miejscami na palenie ognisk, tężnia solankowa ze skwerem leśnym, wieża widokowo-ornitologiczna, place zabaw czy wybieg dla psów. To wszystko można zrealizować w Łomiankach. Mamy na to pomysł i dużo pozytywnej energii. Chcemy aby Łomianki stały się miejscem gdzie każdy coś znajdzie dla siebie. To czas aby Łomianki otworzyły się na tereny rekreacyjne przy Wiśle i Kampinoskim Parku Narodowym.

WSPARCIE DLA NGO – Czym jest to tajemnicze pojęcie „NGO”? To po prostu różnorodne organizacje pozarządowe, które nie są częścią administracji publicznej i nie mają na celu osiągania zysku. Dlaczego warto je wspierać? Ponieważ ich działalność przynosi nam, mieszkańcom wiele korzyści. Dzięki wsparciu mogą funkcjonować efektywniej i przynosić społeczeństwu wiele pozytywnych zmian. Wśród tego typu organizacji można wymienić stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, koła zainteresowań, spółdzielnie socjalne czy kluby osiedlowe. Na terenie Łomianek działa wiele takich grup, którym chcemy pomagać i je wspierać (m.in. KS Łomianki czy Fundacja Ochrony Zwierząt). Razem możemy więcej!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Odpowiedź jest prosta: Wasz głos ma ogromne znaczenie. Wspólnie tworzymy społeczność, w której każdy głos liczy się. Choć mogą różnić się nasze pomysły, to naszym wspólnym celem jest poprawa jakości życia. Konsultacje społeczne stanowią kluczowe forum, gdzie wasz głos doradczy pomaga nam lepiej zrozumieć i uwzględnić potrzeby mieszkańców w różnych sprawach. Dzięki waszym opiniom i uczestnictwu w konsultacjach możemy dostosować projekty tak, aby lepiej spełniały wasze potrzeby oraz unikać ewentualnych konfliktów czy nieporozumień. Stawiamy na dialog z wami i liczymy na wasze wsparcie. Razem stworzymy przyszłość Łomianek!

MIASTO MONITOROWANE – Bezpieczeństwo to kluczowy element naszego codziennego życia. Dążymy do tego, aby monitoring miejski stał się powszechną praktyką, która obejmie każde miejsce wymagające nadzoru. Nie skupiamy się wyłącznie na głównych arteriach miasta – naszym celem jest objęcie systemem monitoringu wszystkich obszarów potrzebujących ochrony. Wasze opinie i zaangażowanie są niezwykle istotne w tej sprawie. Propozycje dotyczące nowych punktów monitorujących będą starannie rozważane. Dążymy do tego, aby kamery stanowiły bezpieczne uzupełnienie przestrzeni publicznej, nie szpecąc jej. Niestety, władze Łomianek często zapominają o estetyce naszego otoczenia. Naszym celem jest zmiana tej sytuacji!

STRAŻ MIEJSKA 24H – Nowa inicjatywa mająca na celu poprawę naszego bezpieczeństwa. Służba ta będzie działać przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, patrolując i nadzorując bezpieczeństwo na ulicach. Nie chcemy, aby rola Strażnika Miejskiego sprowadzała się jedynie do usuwania starych aut z ulic. Chcemy przywrócić dobre imię funkcjonariuszom Straży Miejskiej, aby dbali o spokój w miejscach publicznych oraz pilnowali porządku w naszym mieście.

SYSTEM ALARMOWY 19115 – to narzędzie, które bardzo dobrze sprawdziło się w Warszawie. Zgłaszać można różne interwencje, typu: zaśmiecanie terenu, zarośnięcie znaku drogowego lub inne sytuacje wymagającego szybkiej reakcji. Ten dostępny przez całą dobę, system umożliwia szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju awarie, wypadki drogowe, czy nagłe zdarzenia. Dzięki prostemu numerowi alarmowemu 19115, wszyscy mieszkańcy mają możliwość natychmiastowego skontaktowania się z odpowiednimi służbami miejskimi. Szybki i skuteczny system alarmowy może znacząco przyspieszyć reakcję służb i zmniejszyć czas potrzebny na podjęcie interwencji. System alarmowy 19115 jest niezwykle ważnym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz szybkiego wsparcia w przypadku wszelkich nagłych zdarzeń.

STRAŻNICA OSP DZIEKANÓW POLSKI i OSP ŁOMIANKI – Jeden z najbardziej szanowanych zawodów mundurowych to z pewnością praca w Straży Pożarnej. Szczególne uznanie należy się Ochotniczym Strażakom, którzy poświęcają swój czas i wysiłek dla dobra społeczności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im godne warunki pracy. Prawdziwa strażnica powinna być wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i narzędzia, które umożliwiają skuteczną interwencję w przypadku zagrożenia. Dodatkowo, budynek strażnicy powinien być odpowiednio przystosowany do przechowywania sprzętu oraz zapewnienia komfortowych warunków dla strażaków, zarówno podczas służby, jak i odpoczynku. Zapewnienie godnych warunków dla Straży Pożarnej nie jest tylko kwestią luksusu, ale fundamentalnym obowiązkiem społecznym. To nasza odpowiedzialność, aby wesprzeć tych niezwykłych ludzi, którzy codziennie narażają swoje życie, aby chronić innych.

PRZEBUDOWA NIEBEZPIECZNYCH SKRZYŻOWAŃ – Na pewno wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie: „Kto i dlaczego ustawił tu ten znak drogowy?”, bo dla nas także jest to zagadka. Niestety, na terenie Łomianek jest wiele miejsc, głównie skrzyżowań równorzędnych, gdzie znaki drogowe zostały ustawione chaotycznie i bez logicznego porządku. Jest to kwestia, która wymaga pilnej poprawy, bez dwóch zdań. Likwidacja niebezpiecznych skrzyżowań stanowi również wyzwanie. Jednym z możliwych rozwiązań jest budowa rond. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i poprawa ich płynności ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze i należy zawsze stawiać je ponad wszystkim innym. Takie skrzyżowania to np. zbieg ul. Wiślanej z ul. Warszawską, ul. Rolniczej z ul. Wiślaną czy ul. Armii Poznań z ul. Rolniczą. Skrzyżowania te zadanie powiatu, ale gmina może wnioskować o poprawę oraz zaproponować dofinansowywanie takich zadań.

MODERNIZACJA WAŁÓW – temat wydaje się być prosty, ale w rzeczywistości jest znacznie bardziej skomplikowany. Odpowiedzialność za wały, ich modernizację i utrzymanie nie należy do Gminy Łomianki. Należy do instytucji państwowej Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odpowiedzialnej  za zarządzanie tymi obszarami. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łomianki oraz ich dobytek w najbliżej kadencji chcielibyśmy mieć możliwość sukcesywnie dążyć do przebudowy pozostałej części wałów przez ich zarządcę oraz monitorować sytuację. Jeżeli konieczne będzie przekazanie części środków finansowych na projekt lub części prac – zrobimy to.

Scroll to Top