Wizyta w Urzędzie Dzielnicy Bielany

🌟Wizyta w Urzędzie Dzielnicy Bielany!🌟

W ostatnim czasie nasz przedstawiciel Marek Zielski spotkał się z Panem Andrzejem Maliną, Wiceburmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z wieloletnim przyjacielem rozmawialiśmy o możliwości nawiązania współpracy sąsiedzkiej. Pan Burmistrz podzielił się z nami bogatą wiedzą merytoryczną i praktyczną dotyczącą realizacji zadań dzielnicowych na terenie Warszawy🤝📝☺️

Dziękujemy za cenny czas, wsparcie i otwartość na przyszłą współpracę!🚀

Dobre relacje to klucz do nowych perspektyw rozwoju Łomianek🤝🙌

Scroll to Top